logo gehandicaptenraadduiven

A- A A+

Op 1 januari 2015 werd de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) van kracht. Deze wet moet ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving. De Wmo zorgt er ook voor dat iedereen díe hulp en ondersteuning krijgt die hij daarbij nodig heeft. U kunt op verschillende manieren te maken krijgen met de Wmo 2015.

  • Wilt u een beroep doen op voorzieningen in (jeugd)zorg, onderwijs, welzijn, wonen of werk en inkomen?
  • Vindt u het lastig om te bedenken welke zorg of ondersteuning u denkt nodig te hebben?

Een keukentafelgesprek is voor de meeste mensen niet makkelijk. Het valt niet mee om hulp of een hulpmiddel aan te moeten gaan vragen omdat u door beperkingen zelf niet meer kunt wat u voorheen misschien nog wel kon. Wij willen u wat adviezen geven voor u een gesprek in gaat met de Wmo-consulent:

Top