logo gehandicaptenraadduiven

A- A A+

Tips en Tops

Duivense sportverkiezing 2018

Vrijdagavond 26 januari 2018 vanaf 19.00 uur vindt op initiatief van Dianne de Geus en Mathieu Maanders voor de eerste keer de Duivense Sportverkiezing plaats in Hotel van der Valk Duiven. Zij willen op deze manier de vele prestaties die geleverd zijn door sporters met en zonder beperking uit Duiven, Groessen en Loo onder de verdiende aandacht brengen. Dit evenement is de kers op de taart van alle initiatieven die al op sportgebied binnen de gemeente Duiven georganiseerd worden. Meer informatie over de Duivense Sportverkiezing 2017 is te vinden op www.sportverkiezing-duiven.com.

Lees meer...  

VN-verdrag

Dit verdrag is een belangrijke erkenning van de gelijkwaardigheid, zelfstandigheid en waardigheid van mensen met een beperking of chronische ziekte. Het plan van aanpak voor de uitvoering van het VN-verdrag, het implementatieplan is nu klaar. In het Plan staat beschreven hoe de Rijksoverheid, de departementen, gemeenten en bedrijfsleven concreet aan de slag gaan met de implementatie van het VN-verdrag. De uitvoering gaat stapsgewijs met duidelijke doelen en deadlines en altijd in samenspraak met mensen met een beperking.

 

Scholenproject

Het Scholenproject is een lesochtend voor leerlingen van de hoogste groepen van de basisscholen in Duiven, Groessen en Loo... Lees meer

WMO

De Wet maatschappelijk ondersteuning is een wet die regelt dat u zelfstandig mee kunt blijven doen aan de maatschappij, langer thuis kunt blijven wonen en dat u sociale contacten kunt blijven onderhouden... Lees meer

Toegankelijkheid

Toegankelijkheid is voor iedereen belangrijk, zeker voor mensen met een beperking!... Lees meer.

VN-verdrag

Het VN-verdrag trad op 14 juli 2016 in Nederland in werking, dit wil zeggen dat Nederland het VN-verdrag geratificeerd (bekrachtigd) heeft. Lees meer

Top