logo gehandicaptenraadduiven

A- A A+

Scholenproject en VOG 

De Stichting Gehandicaptenraad Duiven voert al meer dan 25 jaar het "Scholenproject" uit. We laten tijdens een lesochtend de leerlingen van groep 7 en 8 van alle basisscholen in Duiven, Groessen en Loo kennis maken met hoe het is om met een beperking of chronische ziekte te moeten leven.

Omdat de vrijwilligers omgaan met jonge kinderen heeft de Gehandicaptenraad in 2017 een gedragscode ingevoerd, die door alle vrijwilligers van het Scholenproject moet worden getekend. Daarnaast wordt voor alle vrijwilligers - gratis - een "Verklaring omtrent het gedrag" (VOG) aangevraagd bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Zo weten we zeker dat onze vrijwilligers zich aan strikte eisen houden die verbonden zijn aan het omgaan met jonge kinderen. De vertrouwenspersoon is de voorzitter van de Stichting Gehandicaptenraad Duiven: die kan door scholen of ouders benaderd worden als er zaken zijn die gaan over de omgang van onze vrijwilligers met de kinderen. Bij vermoeden van strafbare feiten wordt door de Stichting Gehandicaptenraad Duiven, in overleg met ouders en school, in beginsel altijd aangifte gedaan bij verdenking van ongewenst gedrag van vrijwilligers tegenover kinderen.

 

Tips en Tops

De slimme scootmobiel

Nieuw concept van de RSR.

De dienstverlening van de RSR is uitgebreid met een nieuw concept: de slimme scootmobiel. Alle nieuwe scootmobielen worden voortaan voorzien van een zogenaamd TIM-kastje.

Lees meer...  

Vrijwilligers Scholenproject

Scholenproject en VOG 

De Stichting Gehandicaptenraad Duiven voert al meer dan 25 jaar het "Scholenproject" uit. We laten tijdens een lesochtend de leerlingen van groep 7 en 8 van alle basisscholen in Duiven, Groessen en Loo kennis maken met hoe het is om met een beperking of chronische ziekte te moeten leven.

Lees meer...  

VN-verdrag

Het VN-verdrag en de Stichting Gehandicaptenraad Duiven

In 2016 is door Nederland het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap geratificeerd (bekrachtigd). Dat betekent dat vanaf dat moment het verdrag ook in Nederland geldt. Binnen onze raad hebben we een ambassadeur van het VN-verdrag

Lees meer...  

Scholenproject

Het Scholenproject is een lesochtend voor leerlingen van de hoogste groepen van de basisscholen in Duiven, Groessen en Loo... Lees meer

WMO

De Wet maatschappelijk ondersteuning is een wet die regelt dat u zelfstandig mee kunt blijven doen aan de maatschappij, langer thuis kunt blijven wonen en dat u sociale contacten kunt blijven onderhouden... Lees meer

Toegankelijkheid

Toegankelijkheid is voor iedereen belangrijk, zeker voor mensen met een beperking!... Lees meer

VN-verdrag

In 2016 is door Nederland het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap geratificeerd (bekrachtigd)...   Lees meer

Top