logo gehandicaptenraadduiven

A- A A+

Het VN-verdrag en de Stichting Gehandicaptenraad Duiven

In 2016 is door Nederland het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap geratificeerd (bekrachtigd). Dat betekent dat vanaf dat moment het verdrag ook in Nederland geldt. Binnen onze raad hebben we een ambassadeur van het VN-verdrag

"Het lijkt soms een open deur: mensen met een beperking en/of chronische ziekte moeten op gelijke voet kunnen deelnemen aan onze samenleving. Maar dat is helemaal zo vanzelfsprekend nog niet. Op het gebied van werk, onderwijs, fysieke leefomgeving en internet, bijvoorbeeld een toegankelijke website voor mensen met een visuele beperking, is nog een wereld te winnen, ook in Nederland."

 Het VN-verdrag werkt door in lokale wet- en regelgeving: de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet hebben alle drie een bepaling gekregen dat de uitvoering daarvan moet voldoen aan het VN-verdrag. De Stichting Gehandicaptenraad Duiven wil dat het VN-verdrag stevig wordt verankerd. Mensen met een beperking en/of chronische ziekte zijn in alle opzichten gelijkwaardig aan anderen. Toegankelijkheid en deelname aan onze samenleving moet vanzelfsprekend worden, voor iedereen. 

Tips en Tops

De slimme scootmobiel

Nieuw concept van de RSR.

De dienstverlening van de RSR is uitgebreid met een nieuw concept: de slimme scootmobiel. Alle nieuwe scootmobielen worden voortaan voorzien van een zogenaamd TIM-kastje.

Lees meer...  

Vrijwilligers Scholenproject

Scholenproject en VOG 

De Stichting Gehandicaptenraad Duiven voert al meer dan 25 jaar het "Scholenproject" uit. We laten tijdens een lesochtend de leerlingen van groep 7 en 8 van alle basisscholen in Duiven, Groessen en Loo kennis maken met hoe het is om met een beperking of chronische ziekte te moeten leven.

Lees meer...  

VN-verdrag

Het VN-verdrag en de Stichting Gehandicaptenraad Duiven

In 2016 is door Nederland het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap geratificeerd (bekrachtigd). Dat betekent dat vanaf dat moment het verdrag ook in Nederland geldt. Binnen onze raad hebben we een ambassadeur van het VN-verdrag

Lees meer...  

Scholenproject

Het Scholenproject is een lesochtend voor leerlingen van de hoogste groepen van de basisscholen in Duiven, Groessen en Loo... Lees meer

WMO

De Wet maatschappelijk ondersteuning is een wet die regelt dat u zelfstandig mee kunt blijven doen aan de maatschappij, langer thuis kunt blijven wonen en dat u sociale contacten kunt blijven onderhouden... Lees meer

Toegankelijkheid

Toegankelijkheid is voor iedereen belangrijk, zeker voor mensen met een beperking!... Lees meer

VN-verdrag

In 2016 is door Nederland het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap geratificeerd (bekrachtigd)...   Lees meer

Top