logo gehandicaptenraadduiven

A- A A+

Het VN-verdrag en de Stichting Gehandicaptenraad Duiven

In 2016 is door Nederland het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap geratificeerd (bekrachtigd). Dat betekent dat vanaf dat moment het verdrag ook in Nederland geldt. Binnen onze raad hebben we een ambassadeur van het VN-verdrag

"Het lijkt soms een open deur: mensen met een beperking en/of chronische ziekte moeten op gelijke voet kunnen deelnemen aan onze samenleving. Maar dat is helemaal zo vanzelfsprekend nog niet. Op het gebied van werk, onderwijs, fysieke leefomgeving en internet, bijvoorbeeld een toegankelijke website voor mensen met een visuele beperking, is nog een wereld te winnen, ook in Nederland."

 Het VN-verdrag werkt door in lokale wet- en regelgeving: de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet hebben alle drie een bepaling gekregen dat de uitvoering daarvan moet voldoen aan het VN-verdrag. De Stichting Gehandicaptenraad Duiven wil dat het VN-verdrag stevig wordt verankerd. Mensen met een beperking en/of chronische ziekte zijn in alle opzichten gelijkwaardig aan anderen. Toegankelijkheid en deelname aan onze samenleving moet vanzelfsprekend worden, voor iedereen. 

Top